skyline

Minöségmanagement

Minöségmanagement/Információ

MINÖSÈGMANAGEMENT
Témák: konkrét átültetése a „Kaizen“ filozófiának, folytonos  ésszerüsítési folyamatnak, Total Quality maintainance stb., a vállalkozásoknál.  Az elötérben intézkedések állnak, hogy a vállakozásban történö folyamatokat optimalizálják, hogy felzárkózhassanak a folyamatosan változó keretfeltételekhez.
A folyamatok ezen átalakítása folyamatosan kell, hogy bevezetésre  kerüljön, egy állandó ésszerüsítés egy standard eljárássá kell, hogy alakuljon.
A résztvevö vállalkozások ezen minöségjavító rendszereket be kell, hogy építsék , továbbfejlesszék és eredményesen kell, hogy alkalmazzák.
A termékek továbbfejlesztése és a vállalkozásban végbemenö folyamatoknak folyamatosan kell felzárkózniuk a piaci követelményekhez, folyamatosan kell, hogy bevezetésre  kerüljenek, egy állandó ésszerüsítéssé egy standard eljárássá kell, hogy alakuljanak.
A külsö szakértök impulzusként szolgálnak, így a vállalkozások a minöségjavító folyamatokat egyedül hajtják végre.
Egy  Know How Transfer segítségével a vállalkozások egymás között megismerkedhetnek más problémamegoldásokkal és ezekböl tanulhatnak. Pont ezen eszmecseréknek köszönhetöen kerülhetnek reflektorfénybe a saját vállalkozásunkban végbemenö
folyamatok és így lehetöség nyílik az egyes folyamatok ésszerüsítésére, javítására.
A Gazdasági Kamara ezt a szolgáltatást minden vállalkozás részére felajánlja.

INFORMÀCIÒ
Információs rendezvények, workshopok, cégalapítási tanácsadónapok és határonátnyúló munkacsoportok az aktuális témákhoz - mint például a megújuló energiák, energiahatékonyság- és takarékosság a vállakozásoknak, változó kerefeltételek, munkabiztonság, innováció, CSR, egyéni vállalkozások, infrastruktúra stb. – hozzásegítik a vállalkozásokat, hogy az itt  megszerzett tapasztalatokat felhasználják a  saját vállalkozásukban és ezáltal jobban kihasználják a piaci lehetöségeket. Egy lényeges hatás továbbá a vállalkozások hálózatba történö összekapcsolása.